AVÍS LEGAL

OBJECTE:

La present pàgina web té per objecte donar a conèixer i permetre l'accés públic a la informació sobre els productes oferts per l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL, i elements accessoris a aquests, que en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i accessibles des d'aquesta pàgina, així com a les disposicions vigents a cada moment.

A més, a través de l'accés a aquesta pàgina web es possibilita l'accés a altres informacions i productes, programes i serveis d'entitats diferents de l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL, accessibles a través dels "links" i connexions existents.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Tots els continguts d'aquesta pàgina web estan protegits per la normativa espanyola sobre propietat intel·lectual amb tots els drets reservats, i els continguts pertanyents exclusivament al seu autor. L'accés a aquest material no suposarà cap mena de llicència per a la seva reproducció i / o distribució que, en tot cas, estarà prohibida, excepte amb el previ i exprés consentiment de l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL.

Tots els continguts han estat elaborats amb informació procedent, tant de fonts internes com externes. l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL, respondrà únicament de les responsabilitats derivades dels continguts provinents de fonts internes, que es troben identificats mitjançant el corresponent Copyright, no responent, en cap cas, dels continguts de fonts externes, de la seva possible falta d'actualització o de la inexactitud de la informació.

L'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL no es responsabilitza del contingut de les pàgines enllaçades, els titulars són exclusius responsables d'aquests, i per tant, totalment aliens a l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL.

ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés en aquesta pàgina web, com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

Les condicions d'accés a aquesta pàgina web estaran supeditades a la legalitat vigent, als principis de la bona fe, i a l'ús lícit per part de l'usuari d'aquesta, quedant prohibit amb caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici de l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzats, i en concret amb caràcter no exhaustiu:

RESPONSABILITAT:

L'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL no és responsable dels danys que hagin pogut ocasionar els usuaris a la pàgina web de l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL, o a qualsevol altra, que vinguin derivats de l'ús il·legal o indegut de les eines, continguts, o informacions accessibles des d'aquesta pàgina web.

SERVEI I MODIFICACIÓ CONDICIONS:

L'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de manera discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

L'accés en la pàgina web de l'ASSOCIACIÓ GALERIA d'Art MESTRAL implica l'acceptació de totes les condicions expressades.

PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que tot usuari té el dret d'accés, cancel·lació, oposició i/o rectificació de les dades de caràcter personal que hagi facilitat, que podrà exercitar en qualsevol moment, tant en relació amb el contingut d'aquestes dades com amb l'ús que es pugui fer d'ells.